Skip to content

Varaus- ja peruutusehdot

Seuraavassa esitetyt varausehdot koskevat yksityishenkilöiden tekemiä varauksia, ellei muuta erityistä sopimusta ole tehty.

Varaus ja vahvistus

Asiakkaan on varausta tehdessään ilmoitettava nimensä, asuinosoitteensa, saapumis- ja lähtöajankohta sekä maksutapa. Varaus sitoo majoitusliikettä, kun se on vahvistettu suullisesti, kirjallisesti tai esim. sähköpostitse.

Asiakkaan tekemä varaus on sitova, kun asiakas on saanut varausvahvistuksen ja varausvahvistusnumeron sähköpostiinsa Kulkuri hostellit Oy:n varausjärjestelmästä. Varausjärjestelmä antaa automaattisen vahvistuksen sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

Hostelliin saapuminen ja lähteminen

Huone on asiakkaan käytettävissä klo 15.00 lähtien tulopäivänä ja se on luovutettava viimeistään klo 12.00 lähtöpäivänä, ellei toisin sovita.

Peruutus ja saapumatta jättäminen

Jos muuta ei ole sovittu varauksen yhteydessä tai valitsemaasi hintaan tai varausajankohtaan ei liity muita ehtoja, peruutus on tehtävä viimeistään 5 päivää ennen sisäänkirjautumisaikaa. Jos jätät saapumatta, Kulkuri hostellit Oy:lla on oikeus veloittaa korvauksena sinulta koko varauksen hinta veroineen sekä muut mahdolliset varaukseen liittyvät lisäpalvelut.

Asiakkaan käyttäytyminen hostellissa

Hostellivieraiden on noudatettava hostellin järjestyssääntöjä. Hostellin järjestyssäännöt ovat nähtävillä myös hostellihuoneessa.

Hostellivieraiden tulee käyttäytyä niin, etteivät he aiheuta häiriötä toisille hostellivieraille. Jos hostellivieras käyttäytyy häiritsevästi tai muuten olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänet poistaa hostellista ilman ennakkovaroitusta, jolloin asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia suoritettujen maksujen palauttamista tai korvauksia.

Järjestyssääntöjen rikkomisesta aiheutuvat hälytys- ja muut kulut maksaa aina hälytyksen aiheuttaja tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö.
Aiheettomista tai pilailumielessä tehdyistä yhteydenotoista, jotka johtavat toimenpiteisiin tai hälytyskäyntiin, perimme ilmoituksen tehneeltä asiakkaalta (tai yhteyshenkilöltä) hälytyksestä aiheutuneet kulut.

Hostellivieraan omasta virheestä tai huolimattomuudesta aiheutuneista hostelliin tehdyistä hälytyskäynneistä, perimme asiakkaalta kaikki käynnistä aiheutuneet kulut.

Hostellivieras (tai viimekädessä varausvaiheessa ilmoitettu yhteyshenkilö) on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa hostellille tai kolmannelle osapuolelle. Hostellivieras on velvollinen korvaamaan sen irtaimiston, jonka hän tahallaan tai huolimattomalla menettelyllään rikkoo tai luvattomasti vie hostellin tiloista.

Tupakointi on kielletty hostellin kaikissa sisätiloissa. Tupakointi voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Hostellin tiloissa tupakoinut henkilö (tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö) vastaa kaikista tupakoinnista aiheutuvista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista.

Vastuu asiakkaan omaisuudesta

Hostelli ei vastaa asiakkaan omaisuudesta.

Pysäköintialueet eivät ole valvottuja alueita, Kulkuri hostellit ei vastaa siellä olevasta asiakkaan omaisuudesta.

Ylivoimainen este/force major

Ylivoimaisena esteenä (jäljempänä ”Ylivoimainen este”) pidetään muun muassa vesivahinkoa, jäätymisvahinkoa, tulipaloa, onnettomuutta, laitonta ja laillista lakkoa, luonnonmullistusta, energiajakelun keskeytystä, sähkökatkosta, vesi- ja viemäriongelmia, lämmitysongelmia, tietoliikenteen katkosta ja kolmannen tahon huolto-, korjaus- tai muita töitä. 

Kulkuri hostellit Oy:n yhteistyökumppania tai alihankkijaa kohdannut Ylivoimainen este katsotaan myös Kulkuri hostellit Oy:n osalta vastuuvapausperusteeksi. 

Varauksen peruuttaminen 

Mikäli Kulkuri hostellit Oy ei voi toimittaa asiakkaalle majoituskohdetta edellä  määritellyn Ylivoimaisen esteen vuoksi, voi Kulkuri hostellit Oy yksipuolisesti  peruuttaa tehdyn varauksen.  

Peruutuksesta ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti niin pian kuin mahdollista ja palautetaan viivytyksittä kaikki asiakkaalta perityt maksut korotta ja kuluitta.

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Hae vapaita huoneita

Vieraita